โรงแรมไมอามี่, กรุงเทพฯ

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

โรงแรมไมอามี่, สุขุมวิท 13, กรุงเทพฯ

ราคาพิเศษนี้ สำหรับการจองและเข้าพัก ในช่วง กุมภาพันธ์- ตุลาคม 2564 เท่านั้น

อากาศกรุงเทพฯ